Phát triển Thủ đô từ các phong trào thi đua yêu nước

06/03/2024 11:14 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và,Nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Phát triển Thủ đô từ các phong trào thi đua yêu nước- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao các phong trào thi đua của Thành phố- Ảnh: VGP/GH

Sáng 6/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Theo UBND Thành phố, năm 2023, nhiều phòng trào thi đua được phát động trên địa bàn thành phố như: “Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “Nông thôn mới”, “Người tốt, việc tốt”, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Năm 2023, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Thành phố cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo: Thành phố đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2023, GRDP tăng 6,27%, quy mô GRDP đạt khoảng 54,5 tỷ USD; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 409,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,06 tỷ USD), vượt 16,07% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 381 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 93%). Giải ngân đầu tư công tính đến ngày 31/12/2023 đạt 115,9% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao. Thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD. 

Bên cạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua của trung ương và thành phố, đơn vị thành viên trong các cụm thi đua tiếp tục phát động và triển khai các phong trào thi đua chuyên đề để giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới được giao của cơ quan, đơn vị và triển khai các mô hình thi đua. Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Năm 2024 được dự báo là năm khởi sắc của thành phố khi hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô với nhiều sự kiện quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thi đua, khích lệ và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

Phát triển Thủ đô từ các phong trào thi đua yêu nước- Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, chúc mừng, biểu dương các đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ năm 2023 - Ảnh: VGP/GH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023; chúc mừng thành tích xuất sắc các tập thể, cá nhân toàn Thành phố đã đạt được năm qua, đặc biệt là các đơn vị được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua, các đơn vị được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, "phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân". Đặc biệt quan tâm đến tính toàn dân của thi đua, thể hiện ở việc tổ chức cho các tầng lớp nhân dân được quyền và có nghĩa vụ đóng góp vào công việc chung của đất nước.

Vì vậy, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20-12-2023 của Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024. Tập trung tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các cấp, các ngành chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Bảo đảm trách nhiệm gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương.

Phát triển Thủ đô từ các phong trào thi đua yêu nước- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023 - Ảnh: VGP/GH

Với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển Thủ đô, đất nước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã tặng hoa biểu dương 16 tập thể của thành phố được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

UBND thành phố Hà Nội đã tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho 26 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 83 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

Gia Huy

Top