Phiên họp UBND TP. Hà Nội tháng 5 xem xét nhiều nội dung quan trọng

09/05/2024 4:55 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 9/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Phiên họp trực tuyến UBND Thành phố tháng 5/2024 để xem xét một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND Thành phố theo chương trình công tác của UBND Thành phố và chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Phiên họp UBND TP. Hà Nội tháng 5 xem xét nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP/Minh Anh

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu UBND Thành phố có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố.

Tại Phiên họp, tập thể UBND Thành phố đã xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (bổ sung, bố trí vốn năm 2024 cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) (tiếp tục báo cáo giải trình HĐND thành phố trên cơ sở Thông báo kết luận số 147-KL/TU ngày 27/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó có nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố).

Đáng chú ý tại Phiên họp, UBND Thành phố tiến hành xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ủy quyền cho UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU.

Phiên họp UBND TP. Hà Nội tháng 5 xem xét nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 2.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: VGP/Minh Anh

UBND Thành phố cũng xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; phê duyệt Quyết định ban hành một số bộ định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công Thương thành phố Hà Nội theo đề nghị của Sở Công Thương.

Phiên họp cũng xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc "Hỗ trợ phí yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID"; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội và nghị quyết số 12/2021/NQHĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 01/2018/NQHĐND ngày 5/7/2018 của HĐND Thành phố; sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 quy định về Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".

Minh Anh

Top