Phương án bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm trước dịch Covid-19

07/08/2020 2:50 PM

(Chinhphu.vn) – Để ứng phó với dịch Covid-19, các doanh nghiệp Thủ đô cần chủ động dự trữ hàng hóa theo phân bổ của Sở Công Thương; khuyến khích các doanh nghiệp dự trữ số lượng hàng nhiều hơn kế hoạch đã đưa ra. Đồng thời với vai trò đầu tàu kinh tế vùng trọng điểm Bắc bộ, Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho các tỉnh có dịch bùng phát.

Người dân Thủ đô mua sắm thực phẩm tại siêu thị. Ảnh: Thùy Linh

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3435/PA-SCT (phương án 4) về bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và Thành phố nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (giai đoạn 3).

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương ban hành Phương án 4 về bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với các cấp độ diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, giá trị lượng làng hóa phục vụ nhu cầu thiếu yếu của người dân trong vòng 1 tháng là 21.500 tỷ đồng; giá trị lượng hàng hóa trong tháng dịch (tăng gấp 3 lần so với 1 tháng) là 64.000 tỷ đồng; giá trị lượng hàng hóa trong 3 tháng có dịch là 194.000 tỷ đồng; giá trị lượng hàng hóa hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (nếu có) là 21.500 tỷ đồng. 

Căn cứ lượng hàng hóa trên, các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa theo phân bổ của Sở Công Thương, khuyến khích các doanh nghiệp dự trữ số lượng hàng nhiều hơn kế hoạch đã đưa ra. Đồng thời với vai trò đầu tàu kinh tế vùng trọng điểm Bắc bộ, Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho các tỉnh có dịch bùng phát.

Về công tác điều phối nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, các doanh nghiệp chủ động hàng hóa, điều tiết trong hệ thống, chủ động bảo đảm nguồn hàng hóa tại quầy, kệ, kho trung tâm, kho các tỉnh, hợp đồng với nhà cung cấp... bảo đảm đủ hàng hóa cho nhân dân.

Sở Công Thương cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với đầu mối tại các quận, huyện, thị xã và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nắm chặt về tình hình hàng hóa, giá cả để kịp thời chỉ đạo các đơn vị bổ sung ngay hàng hóa tại các điểm bán thiếu hàng trong hệ thống hoặc chỉ đạo các doanh nghiệp khác tổ chức bán hàng lưu động để kịp thời cung cấp đủ hàng hóa phục vụ nhân dân.

Các quận, huyện, thị xã bảo đảm đủ lượng hàng hóa “4 tại chỗ” trên địa bàn, chủ động điều phối các phường, xã thuộc địa bàn; trong trường hợp thiếu hàng chủ động phối hợp với Sở Công Thương để điều tiết, cung ứng kịp thời.

Trường hợp thiếu hàng cục bộ các doanh nghiệp khẩn trương điều tiết trong hệ thống để chuyển hàng nhanh nhất đến các điểm thiếu hàng. Trường hợp nhiều điểm bán trên một địa bàn phải ngừng kinh doanh, nhu cầu mua hàng tăng cao (từ 50% - 100%) so với ngày bình thường thì tổ chức điều động các đơn vị khác hỗ trợ đưa hàng đến khu vực thiếu hoặc tổ chức cung ứng hàng lưu động để đáp ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Công Thương cùng các doanh nghiệp phải điều tiết hàng hóa mạnh, nhiều lần/ngày trong các hệ thống phân phối trong thành phố, chỉ đạo doanh nghiệp phải tăng thêm nhiều kho dự trữ hàng hóa tại các quận, huyện, thị xã và điều tiết từ kho hàng của các doanh nghiệp từ các tỉnh, thành phố khác…

Về công tác vận chuyển hàng hóa, doanh nghiệp chủ động điều tiết phương tiện vận chuyển của đơn vị hoặc phương tiện thuê để tổ chức vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến các điểm bán hàng hoặc khu vực tiếp nhận hàng hóa cho người thuộc diện cách ly.

Các quận, huyện, thị xã chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để hỗ trợ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa cung ứng cho người dân trên địa bàn.

Trường hợp doanh nghiệp và các quận, huyện, thị xã không đủ xe cung ứng hoặc khi dịch diễn biến ở cấp độ 4, 5, Sở Công Thương sẽ báo cáo UBND thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh thủ đô, Công an Thành phố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ phương tiện để vận chuyển hàng hóa nhanh nhất phục vụ nhân dân.

Thùy Linh

Top