Quận Đống Đa: Giải quyết gần 29 nghìn hồ sơ hành chính trong quý I

29/03/2019 12:25 PM

(Chinhphu.vn) - Đó là thông tin được nêu trong báo cáo số 75/UBND-VP của UBND quận Đống Đa.

Ảnh minh họa

Trong đó, cấp Quận đã tiếp nhận 2.735 hồ sơ, đã giải quyết 2.393 hồ sơ; Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 tiếp nhận là 1.404 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 1.404, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 (cấp bản sao trích lục hộ tịch) tiếp nhận là 0 hồ sơ.

Tính đến nay, quận Đống Đa đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra cải cách hành chính. Qua kiểm tra, đã trực tiếp chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của từng đơn vị và yêu cầu khắc phục; đồng thời, tổng hợp chung báo cáo UBND quận. UBND quận cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại.

UBND quận cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc quận, UBND các phường, thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị với bộ TTHC do UBND thành phố Hà Nội công bố để công khai danh sách TTHC thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã công khai 5 Quyết định công bố TTHC của UBND Thành phố đối với cấp Quận bao gồm 89 TTHC; trong đó, công bố 27 TTHC mới, bãi bỏ 62 TTHC.

Thời gian tới, quận Đống Đa tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả các kế hoạch về công tác kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn quận. Thường xuyên rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND phường theo các quyết định công bố của UBND thành phố; kịp thời phát hiện quy định, TTHC đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tiếp tục thực hiện rà soát quy trình để báo cáo UBND Thành phố rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền. Nghiên cứu, đề xuất Thành phố giảm số thành phần hồ sơ giải quyết TTHC phù hợp với điều kiện thực tế.

Thường xuyên kiểm tra và tái kiểm tra công tác cải cách hành chính. Phối hợp với các Sở, ban, ngành cùa thành phố Hà Nội rà soát nhóm thủ tục, quy định có liên quan theo kế hoạch.

Vĩnh Hoàng

Top