Quận Long Biên: Sáng tạo trong các mô hình cải cách hành chính

11/12/2018 9:29 AM

(Chinhphu.vn)-Giai đoạn 2016-2020, công tác CCHC tại quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với những cách làm quyết liệt, sáng tạo, quận Long Biên luôn đứng đầu trong top các quận huyện về cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành. Nhiều mô hình của Long Biên đã được nhân rộng.

Ảnh minh họa

Trong 2 năm qua, công tác cải cách thể chế hành chính được quận thực hiện nghiêm túc. Quận đã ban hành 124 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tự kiểm tra 190 văn bản; tổ chức rà soát 448 văn bản QPPL. UBND quận đã rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giai quyết của quận, phường, xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với 100% các TTHC rõ thời gian các bước thực hiện gắn trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan, rút gọn đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết, mở rộng số lượng TTHC liên thông giữa phường với quận.

Đáng chú ý, quận đã xây dựng, triển khai thực hiện mô hình "Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thân thiện, gần dân" năm 2018 với bộ tiêu chí bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Kết quả,100% TTHC được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và thực hiện trên phần mềm ứng dụng CNTT, giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức nhanh chóng, thuận tiện, khách quan, công bằng.

Tính đến tháng 9/2018, tổng số TTHC cấp quận và phường là 429 TTHC (cấp Quận: 270 TTHC, cấp phường: 159 TTHC), trong đó có 47 thủ tục liên thông. Đã thực hiện rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết đối vói 124/382 TTHC, đạt tỷ lệ 32,5% (trong đó: cấp quận 79 TTHC, cấp phường 45 TTHC), thời gian rút ngắn từ 01 đến 20 ngày làm việc. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC lĩnh vực khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, giám hộ, cấp trích lục hộ tịch cấp Quận và phường. Đã thực hiện 23 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Cấp Quận: 10 TTHC, cấp phường: 13 TTHC) và 01 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp quận và phường).

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mô hình sáng tạo trong tiếp nhận và trả kết qủa giải quyết TTHC như: trả kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực LĐTB&XH...; trả kết quả đối với TTHC khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thì có UBND phường gửi thư chúc mừng hoặc thư chia buồn, trong đó lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc trẻ nhỏ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hoặc tổ chức tang lễ...; Xây dựng và ban hành mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND quận và UBND các phường" năm 2018, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực; công khai quy trình... đảm bảo 100% công dân đến nơi tiếp công dân của quận và các phường phải được tiếp đúng quy định; 100% số đơn thư thuộc thẩm quyền được xử lý kịp thời, phân loại chính xác.

Việc hiện đại hóa nền hành chính được quận Long Biên đặc biệt quan tâm. Quận đã tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình cơ quan điện tử quận giúp lãnh đạo kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân; 100% các cuộc họp không phát tài liệu giấy (trừ tài liệu mật); thông tin, tài liệu được cập nhật, đăng tải kịp thời; cán bộ, công chức chủ động trong thực thi công vụ, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, phần mềm ứng dụng.

Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Các ứng dụng chuyên ngành như các phần mềm Quản lý Tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Quản lý Nhân sự, Quản lý Tài chính-Kế toán, Quản lý tài sản công... được vận hành ổn định, phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại quận và các đơn vị.

Ngoài ra, quận cũng duy trì hiệu quả các mô hình Cơ quan điện tử quận, phường; mô hình Trường học điện tử; nâng cao yêu cầu và tổ chức triển khai 2 mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND quận và UBND các phường”. Năm 2018, UBND quận đang vận hành giai đoạn 1 phần mềm Điều hành tác nghiệp, trong đó, có nhóm chức năng Quản lý cuộc họp.

Về hiện đại hóa trụ sở làm việc, hiện, trụ sở làm việc của các đơn vị, đặc biệt trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận, phường được đầu tư hiện đại với các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu giải quyết công việc; có niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin và có đủ các phương tiện hỗ trợ cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết công việc. Hiện nay, quận đang triển khai việc đầu tư, trang bị phòng tiếp công dân của UBND các phường theo tiêu chí hiện đại, thân thiện, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Triển khai thực hiện bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các phường và các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, thực hiện phương án điều tra xã hội học. Năm 2017, quận tổ chức đánh giá chấm điểm và công bố thứ hạng các phường trong thực hiện chỉ số CCHC. Tổ chức thực hiện có hiệu quả bộ chỉ số CCHC cấp Quận, năm 2017, quận Long Biên được UBND thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị xếp thứ 3 khối quận, huyện của Thành phố trong thực hiện bộ chỉ số CCHC cấp Quận.

Với những kết quả đã đạt được, từ nay đến năm 2020, quận Long Biên sẽ tiếp tục duy trì việc rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, phường. Công khai, minh bạch các thông tin về TTHC trên Cổng thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường. Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phấn đấu 100% hồ sơ hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa được giải quyết đúng thời hạn. Phát huy sáng tạo của các đơn vị trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, quận cũng sẽ triển khai thực hiện 02 Mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân” và Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” tại quận và phường; Tổ chức đánh giá xét công nhận mô hình hàng năm. Ngoài ra, tổ chức thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4 và việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo HNP

Top