Quản lý thuế thương mại điện tử: Kiên trì hướng dẫn và tuyên truyền

07/06/2022 10:49 AM

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP. Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử và có đầy đủ thông tin để kiểm soát, đồng thời kiên trì hướng dẫn, tuyên truyền về nộp thuế.

Quản lý thuế thương mại điện tử: Kiên trì hướng dẫn, tuyên truyền - Ảnh 1.

Nhiều giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu tại Cục Thuế TP. Hà Nội, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đã đóng góp cho thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 khoảng 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Số thu từ nhóm cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook…) có doanh thu và mức đóng thuế cao.

Năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã quản lý chặt chẽ, đầy đủ đối tượng nộp thuế ở một số nhóm hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, với nhóm có thu thập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook... Cục Thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước với số thuế đã nộp 56 tỷ đồng.

Đối với nhóm kinh doanh bán hàng online, Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của trên 32.000 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó gần 3.400 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu/năm.

Qua rà soát, Cục Thuế Hà Nội đã đưa vào quản lý trên 1.300 người nộp thuế với số nộp 12 tỷ đồng. Việc triển khai rà soát trên 2.000 cơ sở bán hàng online còn lại đang được Cục Thuế Hà Nội tiến hành.

Với nhóm kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng, Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với trên 2.300 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, doanh thu ước tính 10 tỷ đồng.

Nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, Cục đã thu thập và quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của trên 1.440 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả khoảng 46 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng. Cuối cùng là nhóm doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, hiện tại, Cục Thuế Hà Nội tập trung hướng dẫn nhóm các cá nhân, hộ kinh doanh - đối tượng khó quản lý hơn. Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử và có đầy đủ thông tin để kiểm soát, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân, hộ kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, Hà Nội yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số (Google, Facebook…).

Cơ quan thuế Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bảo đảm người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách mới.

Đồng thời, tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Cục Thuế Hà Nội triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trong bối cảnh, hoạt động thương mại điện tử bùng nổ, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp chủ động chống thất thu từ lĩnh vực này. Cục tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế để người nộp thuế tự giác thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hiện đại hóa của ngành trong công tác quản lý thuế như: Khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại đa dạng hóa các hình thức thu nộp thuế không dùng tiền mặt; phối hợp với kho bạc, tài chính hiện đại hóa trong công tác truyền nhận dữ liệu thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bích Phương

Top