Quy hoạch gần 76 ha xây dựng khu sản xuất dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNC

25/07/2016 8:28 AM

(Chinhphu.vn) - Ban Quản lý dự án kè cứng hóa bờ sông Hồng thuộc Sở NN&PTNT vừa rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tại phường Yên Nghĩa (Hà Đông).

Theo đó, dự án trên được nghiên cứu trên cơ sở gộp 2 dự án: Dự án xây dựng Trung tâm Giới thiệu nông sản và sản phẩm làng nghề Hà Nội và dự án xây dựng hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp CNC. Quá trình nghiên cứu lập dự án, Sở NN&PTNT đã tổ chức lấy ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan và Bộ NN&PTNT. UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về nội dung của dự án này.

Địa điểm lập quy hoạch dự án trên tại khu đất bãi sông Đáy thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông với diện tích quy hoạch 75,95 ha, làm cơ sở để kêu gọi và thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC.

Quy hoạch phân khu xây dựng khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNC với các khu chức năng đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC của thành phố; làm mô hình mẫu có ý nghĩa thiết thực nhằm chuyển giao mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

Đồng thời làm cơ sở hoạch định đất đai cho phát triển Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp CNC và xúc tiến thương mại nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong 2 năm (2016-2017) sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án trên; các năm 2017-2018 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị thực hiện dự án (hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng, công trình...); Năm 2018-2020, hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình theo dự án được duyệt.

Giám đốc Ban Quản lý dự án kè cứng hóa bờ sông Hồng Phạm Trọng Tiến cho biết, với mục tiêu trên, việc triển khai thực hiện dự án xây dựng khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNC là cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp của thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý dự án kè cứng hóa bờ sông Hồng đề nghị Sở NN&PTNT báo cáo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đẩu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư.

Vĩnh Hoàng

Top