Quy tắc ứng xử trong cơ quan: Góp phần hình thành nét đẹp văn hoá công sở

13/11/2021 10:13 AM

(Chinhphu.vn) - Qua 4 năm triển khai, Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, trong các cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã và đang làm thay đổi tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc, cách nhìn của người dân với cán bộ hành chính, cũng như góp phần tích cực vào hình thành nên nếp văn hoá ứng xử mới của người Hà Nội.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quy tắc ứng xử được treo công khai tại Bộ phận Một cửa và các phòng, đơn vị để nhắc nhở cán bộ thực hiện. Ảnh: Gia Huy

Đưa văn hóa ứng xử vào đánh giá nhiệm vụ hng tháng

Đến làm việc tại khu vực bộ phận Một cửa, khu vực sảnh chính của các sở, quận, huyện của Hà Nội hiện nay có thể thấy các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc Thành phố được in khổ lớn, đóng khung và treo công khai, dễ thấy tại những vị trí trang trọng. Việc triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ trong cơ quan hành chính tại Hà Nội trong 4 năm qua đã có kết quả tích cực khi góp phần hình thành được nét đẹp văn hoá công sở.

Đầu năm 2017, Hà Nội ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố với mục đích định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội và góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Đỗ Ngọc Tú cho biết, Bộ Quy tắc ứng xử được Sở in thành khổ lớn treo công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở; treo tại 10/10 Phòng, đơn vị thuộc Sở tại vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hằng ngày.

Sở đã tích cực rà soát và xây dựng lại Quy chế làm việc theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, đưa các nội dung Quy tắc ứng xử vào Quy chế làm việc, nhằm thống nhất trong trao đổi công việc và đồng thuận trong toàn cơ quan. Việc triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Sở  được thực hiện hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử, có tinh thần trách nhiệm khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai nội bộ, có lồng ghép các nội dung liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử và giao tiếp của đội ngũ cán bộ. Riêng năm 2021, tính đến thời điểm báo cáo, Sở đã tổ chức 06 đoàn kiểm tra công vụ nội bộ (thường xuyên hoặc đột xuất). Công tác kiểm tra công vụ tập trung vào: Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; kết quả thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể được giao; việc chấp hành kỷ luật, chế độ, thời gian làm việc theo các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Sở. Sau kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh trong các cuộc họp giao ban tháng của Sở, ghi nhận kết quả kiểm tra trong đánh giá, xếp loại hằng tháng

Còn tại Sở Tài chính, theo Phó Giám đốc Sở Nguyễn Tiến Thiết cho biết, qua triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, cán bộ thuộc Sở đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công chức, viên chức luôn có thái độ lịch sự, văn minh trong giao tiếp với người dân, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, không gây nhũng nhiễu, phiền hà, khi giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được phổ biến, nghiêm túc triển khai, thực hiện đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện.

Sau các cuộc kiểm tra nội bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động hơn trong xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan, các nội dung có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời. Nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản trình UBND Thành phố, Lãnh đạo UBND Thành phố. Hoạt động của Bộ phận "Một cửa" dần đi vào nề nếp, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, người đại diện tổ chức đến liên hệ liên hệ công tác và làm việc.

Đoàn kiểm tra giám sát thực hiện Bộ Quy tắc tại quận Hà Đông. Ảnh: Gia Huy

Lấy sự hài lòng của người dân, sự phát triển doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá công việc

Ở góc độ quản lý tại địa phương, Phó Chủ tịch quận Hà Đông Phạm Thị Hoà cho biết, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Quy tắc ứng xử, gắn với thực hiện kỷ cương hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện tốt thời gian làm việc, trang phục công sở lịch sự, có cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở, khiêm tốn, hòa nhã, lễ phép, tôn trọng người dân và đồng nghiệp.

Nhiều mô hình đã được triển khai trên địa bàn quận Hà Đông như, bộ phận một cửa cơ quan UBND quận, UBND các phường: Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Yết Kiêu, Văn Quán, Vạn Phúc; Phú La đã triển khai xây dựng  2 mô hình: Mô hình "Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" và mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp tại trường Tiểu học Phú La. Bộ phận một cửa cơ quan UBND quận, UBND các phường: Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Yết Kiêu, Văn Quán, Vạn Phúc đã triển khai xây dựng  02 mô hình: Mô hình "Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" và mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp tại trường Tiểu học Phú La…

Chia sẻ về những điểm còn hạn chế, Phó Chủ tịch quận Hà Đông cho biết rằng nét thanh lịch, văn minh, nhất là giao tiếp ứng xử của một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân chưa trở thành nếp sống tự giác phổ biến, thói quen trong cuộc sống. Một số ít đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt, chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử. Lãnh đạo quận Hà Đông mong rằng thời gian tới quận sẽ tạo được một nét văn hoá riêng, đặc trưng của không chỉ cán bộ mà cả người dân Hà Đông; quận sẽ tiếp định hướng cách giao tiếp, ứng xử văn minh, văn hoá với từng cán bộ, nhân viên, người lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết còn nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về tác phong, thái độ làm việc khi giải quyết TTHC, còn tỷ lệ giải quyết văn bản/hồ sơ chậm so với yêu cầu. Trong khi đó, đối tượng giải quyết công việc và thực hiện TTHC tại Sở KH&ĐT hầu hết là các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, có trình độ hiểu biết pháp luật và tính năng động cao, đây vừa là thuận lợi, vừa là áp lực cho Sở trong cải cách TTHC và tham mưu, thực hiện các TTHC của cán bộ công chức thuộc Sở

Vì vậy, Sở sẽ tăng cường công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát của công dân,tổ chức trong thực thi công vụ; mỗi công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Đồng thời, tiếp nhận, xác minh các thông tin phản ánh của tổ chức, công dân về việc vi phạm thực hiện Quy tắc ứng xử; tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện và đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Ban Chỉ đạo Chương trình 06 của Thành uỷ Hà Nội đang tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các sở, ngành, đoàn thể, quận huyện; yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc hơn nữa Quy tắc ứng xử. Qua đó, giám sát việc thực hiện cán bộ. kiểm tra, đôn đốc để cán bộ, nhân viên thực hiện tốt hơn nữa Quy tắc ứng xử, góp phần hình thành văn hoá công sở, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Gia Huy

Top