Quyết tâm nâng cao chỉ số PAPI

27/07/2017 9:42 AM

(Chinhphu.vn)-Chỉ số xếp hạng về quản quản trị và hành chính công (PAPI) của Hà Nội xếp vào nhóm cuối cùng, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành phố. Để nâng cao chỉ số này, UBND TP Hà Nội thông qua kế hoạch triển khai cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của Thành phố năm 2017 và những năm tiếp theo; tổ chức phổ biến, quán triệt về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức của người dân về các nội dung của PAPI (hoàn thành trong tháng 8/2017).

Cùng với đó, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch; khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế; thực hiện đúng, đủ và tập trung cao đối với các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

UBND Thành phố đề nghị các đơn vị cơ quan ban ngành liên quan phối hợp với chính quyền trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về vấn đề này.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần lớn và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công.

Năm 2016, Chỉ số PAPI của Hà Nội nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất (33,81), TPHCM nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (34,91).

Minh Anh

Top