Rà soát lại toàn bộ dự án nhà ở thương mại

11/02/2017 1:10 PM

(Chinhphu.vn)-Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa yêu cầu rà soát lại toàn bộ các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa gửi văn bản tới các UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn, yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án nhà ở thương mại đang triển khai.

Với các doanh nghiệp xây dựng dự án nhà ở, Sở Xây dựng yêu cầu tổng hợp danh mục các dự án do mình làm chủ đầu tư (hoặc hợp tác đầu tư). Ngoài ra, doanh nghiệp phải gửi kèm nội dung rà soát, gồm địa điểm đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, diện tích quy hoạch, số căn hộ, thời gian hoàn thành…

Ngoài ra phải kèm một số văn bản pháp lý của từng dự án (gồm: cho phép đầu tư, giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận mặt bằng và tổng phương án kiến trúc, giấy phép xây dựng…).

Nội dung trên phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/2.

Với UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trên cơ sở quyết định rà soát của Sở Xây dựng. Nội dung này cũng gửi về Sở Xây dựng trước ngày 21/2.

Sở Xây dựng sẽ căn cứ vào kết quả rà soát, tổng hợp để thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở đồng thời phục vụ việc sơ kết chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Vĩnh Hoàng

Top