Sản xuất công nghiệp đạt kết quả khả quan

26/11/2018 4:55 PM

(Chinhphu.vn) – Theo các số liệu thống kê về tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 11, các doanh nghiệp sản xuất ổn định và có xu hướng tăng sản lượng sản xuất để kịp thời hoàn thành kế hoạch sản xuất năm.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 11 và 11 tháng tiếp tục tăng trưởng rõ rệt. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (tính theo kỳ gốc năm 2015) tháng 11 này tăng 4,2% so tháng trước và tăng 9,3% so cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khai khoáng tăng 3,7% so tháng trước và giảm 19,2% so cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7% và 9,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 1,8% và tăng 6,3% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. 

Tính chung 11 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp với xu hướng tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước và so với cùng kỳ. 

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 8,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,2%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%.

Sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 11 và 11 tháng năm 2018 tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là sản xuất đồ uống tăng 9,2%; sản xuất trang phục tăng 11,4%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 25,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ, mây tre đan tăng 13,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 32,1%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 29,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 14,4%...

Tuy nhiên vẫn còn một số ngành công nghiệp chủ yếu tốc độ tăng trưởng 11 tháng có xu hướng giảm so với cùng kỳ do hầu hết các doanh nghiệp có công suất nhỏ, dây chuyền cũ nên chi phí sản xuất cao trong khi giá thành sản phẩm trên thị trường thế giới thấp, công tác tiêu thụ sản phẩm hết sức khó khăn, cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu… Sự sụt giảm này đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của chỉ số toàn ngành công nghiệp như sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất giảm 0,9%; sản xuất kim loại giảm 3,2%; sản xuất thiết bị điện giảm 0,2%; sản xuất xe có động cơ giảm mạnh 7,9%...so cùng kỳ.

 

Về tiêu thụ, bên cạnh đó, một số sản phẩm ngành công nghiệp Hà Nội tiêu thụ mạnh trong 11 tháng qua cũng gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc do sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập nên sản lượng sản xuất giảm so cùng kỳ.

Đó là sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 3,2%; sản xuất kim loại giảm 14%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 8,5%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,6%; sản xuất giường tủ, bàn ghế giảm 6,8%...  

 

Giảm tồn kho

 

Điểm đáng mừng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo là tình trạng tồn kho giảm so với cùng kỳ 11 tháng năm 2017. Điều này cho thấy Thành phố Hà Nội đã đưa ra giải pháp đúng đắn trong cam kết sử dụng, tiêu dùng hàng nội bộ của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, đồng thời tăng cường cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hàng sản xuất nội địa có vị trí quan trọng, chiếm lĩnh thị phần không nhỏ trong các siêu thị lớn… để đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, tạo đà tiêu thụ sản phẩm cho tháng cuối năm 2018. 

Cộng dồn 11 tháng, chỉ số tồn kho sản phẩm ngành công nghiệp giảm 6,1% so cùng kỳ. Trong đó, một số ngành sản xuất có chỉ số tồn kho giảm mạnh so cùng kỳ như sản xuất chế biến thực phẩm giảm 34,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 41,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 10,7%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất giảm 20,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 67,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 9,7%...

Bên cạnh đó, do đặc thù sản xuất theo thời vụ của một số ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm hàng tồn kho lớn do vào dịp cuối năm các doanh nghiệp tích cực sản xuất dự trữ hàng lớn chuẩn bị phục vụ Tết như sản xuất đồ uống chỉ số hàng tồn kho tăng 66,8%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 55,2%; sản xuất dệt tăng 25,3%; sản xuất trang phục tăng 83,9%; sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính tăng 51,7%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 246,4% so với 11 tháng năm 2017.

 

Trong tháng này, để bảo đảm kế hoạch sản xuất trong những tháng cuối năm nên các doanh nghiệp vẫn liên tục tuyển dụng lao động. Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,1% so tháng trước và tăng 5,8% so cùng kỳ.

Cộng dồn 11 tháng năm 2018, chỉ số sử dụng lao động tăng 4,1% so cùng kỳ. Nhìn chung tỉ lệ sử dụng lao động tập chung chủ yếu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,3% so cùng kỳ; khối doanh nghiệp nhà nước tăng 2,3% so cùng kỳ; khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm nhẹ 0,8% so cùng kỳ. Trong đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 5,1% so cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 4,9%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 0,7% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 6,5% so cùng kỳ. 

Minh Anh

Top