Sản xuất công nghiệp Hà Nội tháng 4 ước tăng 5,4% so với cùng kỳ

30/04/2024 11:14 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản xuất công nghiệp Hà Nội tháng 4 ước tăng 5,4% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Sản xuất công nghiệp Hà Nội tháng 4 ước tăng 5,4% so với cùng kỳ. Ảnh Internet

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9% và tăng 5,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,9% và tăng 7,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 1,5% và tăng 9,7%; ngành khai khoáng tăng 19,6% và giảm 16,7%.

Ước tính 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9%; khai khoáng giảm 12,2%.

Trong 4 tháng đầu năm nay, một số ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 11,9%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,6%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11%; sản xuất thiết bị điện tăng 10,9%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 8,3%; sản xuất trang phục tăng 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 11,3%.

Bên cạnh đó, một số ngành giảm so với cùng kỳ: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 4,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 3,6%; sản xuất da và sản phẩm liên quan giảm 3,2%; sản xuất đồ uống giảm 0,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc giảm 12,8%.

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước đến cuối tháng 4/2024 tăng 0,4% so với cuối tháng trước và giảm 0,8% so với cùng thời điểm năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước cùng giảm 2,5%; khu vực Nhà nước tăng 1,6%.

Chia theo ngành kinh tế: Lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5% (trong đó sản xuất máy móc, thiết bị giảm 24%; dệt giảm 10,2%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 9,3%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,6%; sản xuất trang phục giảm 4,8%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,3%; ngành khai khoáng tăng 45,6%.

Minh Anh

Top