Sẽ giám sát về quy hoạch phát triển văn hóa tại 9 quận, huyện

28/09/2021 7:12 PM

(Chinhphu.vn) - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 100/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát liên quan đến quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội.

Lễ hội Đền Và ở Sơn Tây - Ảnh: hanoi.gov.vn

Việc thành lập Đoàn giám sát này nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đợt giám sát sẽ diễn ra trong tháng 10/2021. Đối tượng giám sát là UBND thành phố và các quận, huyện, thị xã và một số sở, ngành liên quan. Dự kiến, HĐND TP sẽ làm việc trực tiếp về nội dung trên tại 9 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Sơn Tây, Gia Lâm, Đan Phượng, Mê Linh, Thường Tín và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 7, Thành ủy Hà Nội cũng đưa ra dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội. Các chính sách đặc thù cũng được xây dựng theo hướng cởi mở thiết thực để phát huy tiềm năng văn hóa, thu hút nguồn lực trong lĩnh vực, như: chuyển đổi di sản công nghiệp và di sản đô thị thành di sản văn hóa; phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống; thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khuyến khích các loại hình công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật ngoài công lập và phát triển bền vững các không gian sáng tạo, trở thành “hệ sinh thái” quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Vĩnh Hoàng

Top