Sẽ thanh tra các vi phạm về đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

28/04/2016 8:47 AM

(Chinhphu.vn) - TP Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã (nơi có đất) tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành dự án đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất của các nông, lâm trường, trạm trại, công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố xong trước 30/6/2016, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước 10/7/2016.

TP sẽ chủ trì cùng Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có đất) và các sở, ngành liên quan xây dựng đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh, trạm trại giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố phê duyệt trước 31/7/2016.

Đối với các trường hợp phức tạp thì đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, báo cáo UBND TP. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện nội dung này trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước 31/12/2016.

TP sẽ cùng UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có đất) rà soát các trường hợp để tiếp nhận, có phương án quản lý, sử dụng quỹ đất được các công ty nông, lâm nghiệp và các tổ chức chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh bàn giao cho địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp (đặc biệt là các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo bàn giao đất).

Huy Thành

Top