Sở KH&ĐT thí điểm ứng dụng mô hình cơ quan điện tử

16/07/2019 11:21 AM

(Chinhphu.vn) - Thông qua mô hình này, việc xử lý công việc giữa các phòng, ban thuộc Sở sẽ có sự liên thông chặt chẽ cũng như nhanh chóng và thuận tiện. Hồ sơ được theo dõi và thống kê xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khâu thụ lý, phát hành, trả kết quả và lưu trữ…

Bên cạnh đó, việc xử lý hồ sơ công việc có thể thực hiện ở các điểm khác nhau thông qua Internet (trong giới hạn được phân tuyến), giúp cho việc giải quyết ngay khối lượng hồ sơ công việc khi đến Sở nhanh chóng và hiệu quả hơn…

Sở KH&ĐT Hà Nội vừa thí điểm ứng dụng mô hình cơ quan điện tử hướng tới hạn chế giấy tờ. Theo Sở KH&ĐT, cơ quan điện tử hướng tới hạn chế giấy tờ là hệ thống phần mềm gồm 10 chức năng chính như: Quản lý văn bản phục vụ quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISO; Thông báo và đăng ký lịch họp lãnh đạo Sở; Theo dõi, nhắc việc và quản lý tình hình xử lý công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; Quản lý, tiếp nhận thông tin phản ánh đơn thư khiếu nại của tổ chức công dân; Chức năng ký chữ ký điện tử của lãnh đạo và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm, thực hiện áp dụng chữ ký số điện tử đối với một số loại hình giấy tờ (giấy mời, thông báo, công văn) được trực tiếp ký trên phần mềm có chứng thực bởi chữ ký số…

Đặc biệt, Sở KH&ĐT là một trong 3 đơn vị trong toàn thành phố được lựa chọn thực hiện thí điểm chức năng gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia và UBND Thành phố.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, để hệ thống phần mềm được triển khai đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, ban rà soát, xây dựng và nâng cấp các phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISO phục vụ ứng dụng mô hình cơ quan điện tử hướng tới hạn chế giấy tờ tại Sở. Đến ngày 10/3/2019, hệ thống phần mềm đã hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp hệ thống CNTT (hạ tầng CNTT và các phần mềm) theo đúng chỉ đạo và đến nay, hệ thống được chính thức tiến hành áp dụng.

Vĩnh Hoàng

Top