Sở LĐ-TB&XH và quận Hoàn Kiếm đứng đầu về chỉ số CCHC

23/03/2023 10:44 AM

(Chinhphu.vn) - Theo công bố của UBND TP. Hà Nội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh các đơn vị không được hài lòng, cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong năm 2023.

Sở LĐ-TB&XH và quận Hoàn Kiếm đứng đầu về chỉ số CCHC - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho Sở LĐ-TB&XH và quận Hoàn Kiếm - hai đơn vị đứng đầu về chỉ số CCHC năm 2022 - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 23/3, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả ch số CCHC năm 2022 đối với các sở, ngành, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã. Hội nghị do Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số Thành phố chủ trì hội nghị.

Chỉ số hài lòng về CCHC của người dân tăng so với năm trước

Theo ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đã triển khai xác định chỉ số CCHC một cách khách quan; có quy trình đánh giá bài bản, trên cơ sở ứng dụng 100% phần mềm đánh giá (khác so với năm trước), các đơn vị được đánh giá được giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng để bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh trung thực những tồn tại, hạn chế, cũng như những mặt đạt được.

Qua nghiên cứu, đánh giá, cho thấy công tác CCHC năm 2022 của thành phố Hà Nội đã có sự cải thiện rõ nét.

"Kết quả chỉ số CCHC trung bình cả hai khối Sở và khối Huyện đều tăng so với năm 2021", Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.

Cụ thể, ở Khối Sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 84,19%, so với năm 2021 tăng 5,43%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 89,19%, tăng 0,04% so với năm 2021. Đặc biệt, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Với các quận huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 91.56%, so với năm 2021 tăng 2.49%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 42.11%, tăng 0,97% so với năm 2021. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

"Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 tăng cả 2 Khối (ở cả điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học) thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác CCHC của Thành phố, được các đối tượng bị tác động đánh giá cao, người dân và doanh nghiệp ghi nhận", Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhận định.

Đối với khối Sở, 4/8 nội dung có kết quả tăng là: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (tăng 13,09%); Công tác chỉ đạo điều hành CHCC (tăng 7,66%); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 3,58%);Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 1,40%); các quận huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng…

Tuy nhiên, qua triển khai, Hội đồng thẩm định thành phố đánh giá một số sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận huyện thị xã chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu đánh giá chưa đúng thực trạng đơn vị; vẫn còn những trục nội dung có kêt quả giảm so với năm 2021. Kết quả giảm với khói Sở là cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (giảm 1,35%); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (giảm 0,87%)… Với khối quận, huyện, thị xã có nội dung giảm về cỉa cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (giảm 1,35%); tác động CCHC đến phát triển kinh tế-xã hội (giảm 0,49%)…

Kết quả chỉ số CCHC trung bình cả hai khối Sở và khối Huyện đều tăng so với năm 2021. Ở khối Sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 84,19%, so với năm 2021 tăng 5,43%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 89,19%, tăng 0,04% so với năm 2021; Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Với các quận huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 91,56%, so với năm 2021 tăng 2,49%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 42.11%, tăng 0,97% so với năm 2021; Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 tăng cả 2 khối (điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học) thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác CCHC; được các đối tượng bị tác động đánh giá cao, người dân và doanh nghiệp ghi nhận.

Đối với khối Sở, 4/8 nội dung có kết quả tăng là: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (tăng 13,09%); Công tác chỉ đạo điều hành CHCC (tăng 7,66%); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 3,58%);Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 1,40%); các quận huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng…

Tuy nhiên, qua triển khai, hội đồng thẩm định thành phố đánh giá một số sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận huyện thị xã chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu đánh giá chưa đúng thực trạng đơn vị; vẫn còn những trục nội dung có kết quả giảm so với năm 2021; công tác chỉ đạo điều hành CCHC và xây dựng chính quyền điện tử có tiến bộ nhưng kết quả thấp so với trung bình chung; nhiều sáng kiến, mô hình mới dừng ở ý tưởng hoặc thí điểm phạm vi hẹp, chưa nhân rộng.

Sở LĐ-TB&XH và quận Hoàn Kiếm đứng đầu về chỉ số CCHC - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà trao bằng khên cho các đơn vị - Ảnh: VGP/Gia Huy

Cải cách tốt hơn nữa trong năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, nhìn lại năm 2022, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tuyên dương các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiến bộ vượt bậc về cải cách hành chính đã được tôn vinh. Đồng thời nhắc nhở các đơn vị tiếp tục cố gắng, không được hài lòng. Các đơn vị chưa được tôn vinh cần phải nhìn nhận rõ phải nỗ lực trong năm 2023.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, từ chủ trương chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… cùng với cả nước Hà Nội đã có bước tiến dài về CCHC, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Bước tiến này thể hiện ở chỉ số tăng trưởng, thu hút đầu tư, sự hài lòng của người dân tăng lên như kết quả khảo sát chỉ số CCHC năm 2022.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu vấn đề, điều tra xã hội học của khối quận huyện có sự tiến bộ nhiều hơn các sở ngành và đặt câu hỏi với lãnh đạo các sở cần nghiêm túc suy nghĩ thêm để cải cách tốt hơn nữa trong năm 2023.

Qua tổng hợp dư luận, thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy rất quan tâm tới thủ tục hành chính ở các sở ngành, Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở, ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa.

Đề cập đến một số nội dung còn hạn chế, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhắc nhở các đơn vị sở, ngành, địa phương rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể; quy chế phối hợp giữa các sở, không để tình trạng hồ sơ chậm muộn... Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã cũng lưu ý một số lĩnh vực công tác nhạy cảm, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường kiểm tra, luân phiên, luân chuyển; không được gây phiền hà cho dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, năm 2023 nhất định Thành phố phải có thay đổi căn bản trong CCHC.

Tại hội nghị, UBND TP. Hà Nội đã công bố chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương và UBND các quận, huyện, thị xã:

Khối Sở, cơ quan tương đương:

1. Sở LĐ-TB&XH: 91,68%

2. Nội vụ: 91,59%

3. Tài chính: 90,57%

4. Tư pháp: 90,42%

5. Công Thương: 89,66%

6. Xây dựng: 89,03%

7. Văn phòng UBND TP: 88,86%

8. Du lịch: 88,83%

9. Giao thông vận tải: 81,41%

10. GD&ĐT: 88,33%

11. Khoa học và Công nghệ: 87,04%

12. Thanh tra Thành phố: 84,81%

13. Ban Dân tộc: 83,15%

14. NN&PTNT: 82,76%

15. Kế hoạch và Đầu tư: 82,01%

16. Văn hoá và Thể thao: 81,97%

17. Quy hoạch Kiến trúc: 81,62%

18. Ngoại vụ: 81,21%

19. Ban quản lý KCN và CX: 81,24%

20. Tài nguyên và Môi trường: 81,03%

21. Y tế: 81,01%

22. Thông tin và Truyền thông: 80,90%

Khối quận, huyện, thị xã:

1. Hoàn Kiếm: 96,08%

2. Nam Từ Liêm: 95,38%

3. Long Biên: 94,46%

4. Tây Hồ: 94,38%

5. Thanh Trì: 93,85%

6. Thanh Xuân: 93,72%

7. Đông Anh: 93,66%

8. Ba Đình: 93,65%

9. Quốc Oai: 93,64%

10. Bắc Từ Liêm: 93,63%

11. Cầu Giấy: 93,55%

12. Phúc Thọ: 93,49%

13. Hà Đông: 93,44%

14. Gia Lâm: 93,41%

15. Thanh Oai: 93,18%

16. Mỹ Đức: 92,95%

17. Đống Đa: 92,81%

18. Phú Xuyên: 92,70%

19. Mê Linh: 92,62%

20. Hoài Đức: 92,54%

21. Hoàng Mai: 92,33%

22. Ba Vì: 91,97%

23. Đan Phượng: 91,73%

24. Chương Mỹ: 91,59%

25. Sơn Tây: 91,50%

26. Sóc Sơn: 91,28%

27. Thạch Thất: 90,62%

28. Thường Tín: 90,12%

29. Hai Bà Trưng: 89,08%

30. Ứng Hoà: 88,86%

Gia Huy

  

Top