Không để nhiều tầng nấc trung gian trong giải quyết TTHC

15/09/2022 11:24 AM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đang tập trung rà soát, thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong việc giải quyết TTHC theo hướng “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân thì giao cấp đó giải quyết”, không để nhiều tầng nấc trung gian trong giải quyết TTHC.

Không để nhiều tầng nấc trung gian trong giải quyết TTHC - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo trực tuyến từ đầu cầu UBND Thành phố - Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị chuyên đề về "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Thành phố đã kết nối với hệ thống quản lý, theo dõi nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phân công cho các tỉnh, thành phố.

Đến thời điểm này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 44 nhiệm vụ cho TP. Hà Nội, hiện Thành phố đã hoàn thành 2/44 nhiệm vụ đúng hạn, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, cùng với việc tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Hà Nội tập trung đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo hướng: "Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc trung gian, kéo dài thời gian giải quyết TTHC".

Ngày 12/9 vừa qua, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), trên cơ sở dự thảo trình UBND Thành phố, HĐND Thành phố đã thống nhất phê chuẩn Đề án của Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước, uỷ quyền trên địa bàn Hà Nội.

Do đó, Thành phố đã phân cấp khoảng 10 lĩnh vực quản lý nhà nước cho các quận, huyện, thị xã, bao gồm nhiều lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư, quản lý đô thị. Đồng thời, uỷ quyền một số nhiệm vụ của Thành phố xuống cấp quận, huyện, thị xã có đủ kiều kiện về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

HĐND Thành phố cũng đã phê chuẩn việc thành phố ủy quyền 638 TTHC cho cấp quận, huyện. Như vậy, Thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật: Đã đề xuất phân cấp, ủy quyền 700 TTHC, đạt tỷ lệ 39,17% tổng số TTHC cấp thành phố và cấp huyện (Thủ tướng Chính phủ giao 20%).

Cùng với đó, nhiều đơn vị triển khai sáng kiến để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước như: Mô hình "Ngày Thứ 6 xanh", "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai thực hiện hiệu quả.

Ví dụ, việc như xây dựng trường THPT, hiện Thành phố đã uỷ quyền đầu tư cho quận, huyện, thị xã. Thành phố cũng uỷ quyền trên 630 TTHC cho cấp quận, huyện, đạt tỷ lệ trên 39% TTHC của Thành phố.

Về cắt giảm TTHC, Thành phố đã đạt 31,3%, vượt trên mức Thủ tướng Chính phủ giao (20%).

Với thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06) của Chính phủ, Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết Hà Nội là địa phương được giao làm điểm, Thành phố đang triển khai tốt đề án này.

Về triển khai Đề án 06, thành phố Hà Nội được chọn làm điểm nên có thuận lợi là nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Chính phủ.

Hiện thành phố đang triển khai tốt và không chỉ bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" dữ liệu của gần chục triệu dữ liệu dân cư của Hà Nội mà còn kết nối các dịch vụ công khác như về bảo hiểm xã hội, y tế, khám chữa bệnh, giáo dục, đồng thời làm sạch dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp đối với công dân có yếu tố nước ngoài, trẻ em có yếu tố nước ngoài.

Bộ Nội vụ đã giúp UBND Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến "Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội" với hơn 5.000 người nghe để thành phố quán triệt chủ trương cải cách hành chính phân cấp, ủy quyền của thành phố xuống cán bộ cơ sở, đồng thời đề xuất thời gian tới Bộ Nội vụ giúp thành phố triển khai đánh giá thủ tục hành chính của các sở, ngành và cấp huyện để làm thí điểm trong năm 2022 và chính thức vận hành năm 2023.

"Đây sẽ là động lực để cán bộ, công chức làm tốt hơn, trách nhiệm hơn", Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết.

Quan điểm cải cách hành chính của Hà Nội là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng năm 2022 thực Đề án 06, Chủ tịch TP. Hà Nội cũng cho biết Đề án được triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, được nhân dân ủng hộ và tin tưởng. Những kết quả bước đầu đã khẳng định việc triển khai Đề án 06 là đúng đắn, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số.

Gia Huy

Top