Số người nhiễm HIV tại Hà Nội giảm so với cùng kỳ

05/08/2022 3:19 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Y tế Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố phát hiện 106 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Số người nhiễm HIV tại Hà Nội giảm so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Khám điều trị dự phòng trước phơi nhiễm cho bệnh nhân. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Cụ thể, thực hiện chỉ tiêu phát hiện người nhiễm HIV (với mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình), hiện đạt 78,6% người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm HIV của mình được quản lý (19.652/25.000), tăng 1,5% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 77,1%).

Thực hiện chỉ tiêu điều trị ARV (mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV), số người nhiễm mới HIV được điều trị ARV là 279/855 người (đạt 32,6%). Số người nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV là 13.115/14.318 (91,6%).

Mục tiêu 90% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, 1.956/1.983 (98,6%) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế/tổng số bệnh nhân được làm xét nghiệm tải lượng virus.

Để tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với các dự án, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, cơ sở y tế quận, huyện, thị xã triển khai mở rộng các mô hình tiếp cận cộng đồng, tìm người nhiễm HIV đưa vào điều trị, sử dụng mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng phát hiện ca nhiễm HIV mới và tiếp cận tìm kiếm ca HIV cũ trong cộng đồng để kết nối điều trị. 

Đồng thời tăng cường phát hiện mới người nhiễm HIV, kết nối điều trị và báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, quý; thực hiện triển khai Hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS; duy trì và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS...

Theo chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố của UBND Thành phố, để đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhằm chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, tại Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/7/2022, UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, đầu mối phòng, chống HIV/AIDS thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch "Đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 của thành phố Hà Nội". Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tình hình triển khau và kết quả thực hiện kế hoạch.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các băn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kế hoạch này.

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động tài chính cụ thể cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bao gồm cả việc huy động các nguồn viện trợ mới…

Đồng thời, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xây dựng kế hoạch huy động nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương. Cũng như thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị quận, huyện, thị xã.

Thiện Tâm

Top