Sở Quy hoạch-Kiến trúc: Toàn bộ TTHC được giải quyết trên hệ thống một cửa dùng chung

12/12/2018 2:42 PM

(Chinhphu.vn)-Đó là kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội. Đây là một trong những ngành của thành phố tích cực triển khai đưa ứng dụng công nghệ công tin (CNTT) vào công tác quản lý.

Ảnh minh họa

Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được Sở Quy hoạch-Kiến trúc áp dụng đồng bộ, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Sở cũng đã duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính; triển khai, ứng dụng nhận và gửi văn bản điện tử có chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính và họp trực tuyến.

Trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, từ đầu năm đến nay, Sở đã giải quyết 1.186 hồ sơ. Đáng chú ý, kể từ ngày 17/11/2018, toàn bộ TTHC của Sở được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố. Sở đã triển khai chính thức 1 dịch vụ công mức 3 “Cấp giấy phép quy hoạch”; đăng ký, triển khai 2 dịch vụ công mức 3, gồm: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh và thủ tục hành chính chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.

Kết quả, đã triển khai chính thức 1 dịch vụ công mức 3; đăng ký, triển khai 2 dịch vụ công mức 3 trong tổng số 4 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đạt tỷ lệ 75% trong tổng số 4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch-Kiến trúc còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, đăng tải các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt lên Cổng thông tin điện tử của thành phố (http://hanoi.gov.vn) gồm: 26 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 14 quy hoạch chung các quận, huyện, thị xã; 11 quy hoạch chung thị trấn; 3 đồ án quy hoạch chung thị trấn sinh thái; 3 đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Quy hoạch-Kiến trúc tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng kế hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách bộ máy và cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”...

Huy Thành (Tổng hợp)

Top