Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

28/05/2018 10:24 AM

(Chinhphu.vn)- Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, khó khăn trong công tác bổ trợ tư pháp là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự sâu rộng đến người dân ở cơ sở đặc biệt là vùng sâu, vùng xa trung tâm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết, trong hai năm 2016, 2017, Sở Tư pháp đã biên soạn, phát hành 275.000 tờ gấp về thừa phát lại, 10.000 cuốn tài liệu tìm hiểu Luật Công chứng, 11.000 cuốn tìm hiểu về Bộ luật Hình sự năm 2015, 11.000 cuốn tìm hiểu Bộ luật Tố tụng hình sự, 150.000 tờ gấp tìm hiểu Luật Trợ giúp pháp lý để tuyên truyền tới các sở ban ngành, quận huyện thị xã và tuyên truyền tới cấp xã, phường.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên địa bàn thành phố.

Trong công tác giám định tư pháp, các tổ chức giám định công lập của thành phố thực hiện tổng số trên 26 nghìn vụ việc, qua đó phục vụ kịp thời, có hiệu quả khối lượng lớn các yêu cầu của công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm. Quy trình giám định được thực hiện nghiêm túc, chất lượng giám định được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Các kết luận giám định đảm bảo chính xác, khách quan.

Thông qua các hoạt động giám định đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để phạm tội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn, khó khăn trong công tác bổ trợ tư pháp là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự sâu rộng đến người dân ở cơ sở đặc biệt là vùng sâu, vùng xa trung tâm. Báo cáo viên pháp luật của thành phố tuy nhiều nhưng chưa thực sự tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành.

Công tác giám định tư pháp cũng gặp nhiều khó khăn về quy định thời hạn gửi kết luận giám định, yêu cầu về người mở niêm phong vật chứng, số vụ việc giám định ngày càng tăng trong khi số lượng giám định viên thiếu, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, trang thiết bị chưa đảm bảo…

Trước tình hình trên, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đánh giá, mặc dù công tác bổ trợ tư pháp đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng hình thức, đối tượng mới đáp ứng ở cấp thành phố, còn cấp cơ sở vẫn chưa đạt hiệu quả rõ nét, nhất là ở vùng sâu, vùng xa thì hiệu quả đạt được còn thấp. Do đó, ông Nguyễn Hoài Nam đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng trúng, đúng đối tượng, hình thức nào hay, hiệu quả thì duy trì và phát huy.

Cùng với đó, phải kết hợp nhân lên hiệu quả của tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt cần tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố.

Bảo Khánh

Top