Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2021

06/03/2019 6:45 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai theo đúng tinh thần giao ban.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP, ngày 31/7/2008, của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP, ngày 24/8/2011, của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác bảo đảm TTATGT, công tác bảo đảm TTATGT đã đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể năm 2011 số người chết do tai nạn giao thông là 11.349 người thì năm 2014 đã giảm xuống dưới 9.000 người và năm 2018 giảm còn là 8.279 người; ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính cũng như tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh  từng bước được kiềm chế trong điều kiện nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện gia tăng nhanh, vượt xa tốc độ phát triển két cấu hạ tầng và năng lực vận tải công cộng.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 88 cho thấy, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông...Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đô thị lớn và trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm TTAGT, chống ùn tắc giao thông.

UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố) chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Y tế, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND Thành phố trong tháng 3/2019.

Minh Hương

 

Top