Tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

08/07/2016 4:00 PM

(Chinhphu.vn) - Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn tại cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương Mỹ diễn ra sáng 8/7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) từ nay đến năm 2020".

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Linh Vũ

Theo đồng chí Đào Đức Toàn, việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN vừa nhằm đóng góp cho sự phát triển của DN, vừa góp phần chăm lo cho đời sống công nhân, lao động. Chính vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết 09 là nhiệm vụ tất yếu. Ban Thường vụ Huyện uỷ Chương Mỹ cần đặt việc thực hiện nghị quyết này gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Lãnh đạo huyện cần chỉ đạo nắm bắt kịp thời, chắc chắn tình hình DN trên địa bàn, nhất là tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ cùng DN tháo gỡ khó khăn.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho rằng, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện uỷ và các thành viên phải xác định rõ rằng thực hiện Nghị quyết 09 đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, không nên làm kiểu hành chính đơn thuần; thường xuyên trao đổi, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả các mặt.

Trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện có 1.130 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó có 263 công ty cổ phần, 761 công ty TNHH, 60 DN tư nhân, 31 DN thành lập theo Luật HTX, 15 DN 100% vốn nước ngoài. Hầu hết các DN trên địa bàn thuộc diện nhỏ và siêu nhỏ, rất ít có DN cỡ vừa. Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, Huyện ủy Chương Mỹ đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành 1 đề án, 1 nghị quyết, 10 quyết định, 4 kế hoạch và 5 thông báo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Sau hơn 4 năm thực hiện, Chương Mỹ đã thành lập mới được 21 tổ chức đảng trong các DNNKVNN, kết nạp mới 47 đảng viên; 34 tổ chức công đoàn với 1.661 đoàn viên, 8 tổ chức đoàn thanh niên với 496 đoàn viên. Toàn huyện hiện có 33 tổ chức đảng trong DNNKVNN với 319 đảng viên, bao gồm 8 tổ chức trực thuộc Huyện uỷ, 25 tổ chức thuộc Đảng uỷ cơ sở.

Linh Vũ

Top