Tăng cường giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng

27/11/2021 1:21 PM

(Chinhphu.vn) - Từ năm tháng 1/2020 đến nay, Thanh tra thành phố tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư của công dân chuyển các đơn vị thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động nghiệp vụ về tiếp công dân làm rõ nội dung đơn, xác minh trực tiếp tại đơn vị liên quan, đối thoại trong giải quyết khiếu nại gặp khó khăn.

Thời gian qua, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã tích cực tham mưu UBND thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước và theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung thanh tra đã đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, sơ hở trong quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết các vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đôn đốc việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động nghiệp vụ làm rõ nội dung đơn thư trong giải quyết khiếu nại gặp khó khăn.

Trước thực trạng này, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, Thanh tra thành phố Hà Nội đã chú trọng thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố, qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời, chấn chỉnh các sai phạm, góp phần tích cực làm chuyển biến kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP. Thanh tra thành phố cũng tham mưu Thành phố giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, làm tốt công tác tiếp công dân phục vụ các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, nhiều vụ việc vẫn còn chậm được giải quyết dứt điểm, kéo dài nhiều năm. Vì vậy, ông Duy Hoàng Dương đề nghị Thanh tra Thành phố tiếp tục tăng cường tham mưu, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ các vụ việc đã giải quyết, chưa giải quyết để phân loại, đánh giá tổng hợp báo cáo Thành phố; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Vĩnh Hoàng

Top