Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

11/05/2016 9:00 AM

(Chinhphu.vn) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ vừa yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các quy định về đạo đức nhà giáo đã được nêu trong các văn bản: Chỉ thị số 3131/CT-BDGĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên. Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, triển khai chương trình hành động, thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chủ động nắm bắt các thông tin về việc vi phạm đạo đức nhà giáo trong đơn vị và đơn vị trực thuộc, giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Lê Nam

Top