Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước sinh hoạt

22/10/2019 5:00 PM

(Chinhphu.vn) - Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 4583/SYT-NVY về tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy nước, Trạm cấp nước, đặc biệt là đối với các khu chung cư, khu tập thể, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm...trên địa bàn thành phố theo đúng quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT, ngày 14/12/2018, của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Hướng dẫn chuyên môn về giám sát, kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt cho Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước, cần tuyên truyền tới người dân cách tạo nguồn nước hợp vệ sinh và các biện pháp sử dụng, bảo vệ nguồn nước; thường xuyên nắm bắt thông tin về các hoạt động tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước ăn uống và nước sinh hoạt của Thành phố để đưa tin trên trang Web của ngành và phối hợp đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý môi trường y tế, Sở Y tế, Sở Xây dựng theo quy định để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị có liên quan trong các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về vệ sinh nguồn nước ăn uống, nước sinh hoạt của các đơn vị, cơ sở cung cấp nước đặc biệt đối với những cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở làm đá và các cơ sở sản xuất nước đóng chai, đóng bình.

Đối với trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt trên địa bàn được phân cấp theo đúng quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về cách tạo nguồn nước hợp vệ sinh và các biện pháp sử dụng, bảo vệ nguồn nước.

Thiện Tâm

Top