Tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

02/02/2020 11:00 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đề nghị các Sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Công văn số 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Trong đó cho biết, hiện nay, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thuốc, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt) vẫn xảy ra phổ biến nhất là quảng cáo khi chưa được thẩm định nội dung của cơ quan y tế hoặc quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định. Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã quy định: “Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành” và “Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm”.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai một số nội dung: Các cơ quan phát hành quảng cáo tại địa phương chỉ thực hiện quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và thực hiện quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế, Ban Quản lý ATTP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có hoạt động quảng cáo, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật, công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các website, các trang mạng xã hội khi chưa đăng ký bản công bố sản phẩm, chưa đăng ký nội dung quảng cáo, đồng thời tuyên truyền để người dân không mua và sử dụng các sản phẩm này trên các trang điện tử quảng cáo vi phạm pháp luật.

Minh Hương

 

Top