Tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, không để phát sinh “điểm nóng”

03/12/2022 8:06 AM

(Chinhphu.vn) - Việc lãnh đạo Thành phố luôn duy trì lịch tiếp công dân hàng tháng, xác định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã góp phần quan trọng trong xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn Hà Nội.

Tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, không để phát sinh “điểm nóng” - Ảnh 1.

Khiếu nại tố cáo chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất

Theo UBND TP. Hà Nội, ngay từ đầu năm 2022, tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình thu hồi đất thực hiện một số dự án phát triển giao thông, đô thị, chuyển đổi mô hình một số chợ thành trung tâm thương mại, giao đất dịch vụ... Vẫn còn tỉnh trạng công dân tập trung KNTC đông người, gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố thường xuyên có một số đoàn đông người của các tỉnh, thành phố khác tập trung KNTC tại trụ sở các cơ quan Trung ương.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC; yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; triển khai các biện pháp nhằm nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở…

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 24.228 lượt công dân đến KNTC (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021). Thực hiện quy định về việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 11.029 lượt công dân (tăng 9,7%). Trong đó, lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 348 lượt công dân; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành tiếp 10.681 lượt công dân.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tổ chức tiếp, đối thoại với công dân; nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc KNTC đông người phức tạp.

Tiêu biểu là kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vụ việc như: Một số công dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I và Dự án Tổ hợp Văn phòng nhà ở Housinco Tân Triều.

Một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn không đồng ý với các quyết định ngày 06/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến quản lý, hoạt động kinh doanh tại chợ Phù Lỗ.

Các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 45 lượt đoàn đông người với 17 vụ việc KNTC (từ 10 người trở lên/đoàn) tăng 02 vụ tương đương 13,3% so với năm 2021. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc giao đất dịch vụ khi thu hồi đất và chuyển đổi mô hình, xây dựng một số chợ.

Lãnh đạo UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC theo đúng quy định, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người.

Cũng trong năm 2022, toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.362 vụ KNTC, giảm 4,4%, (gồm: 2.217 vụ khiếu nại, 1.145 vụ tố cáo); đã giải quyết 2.881 vụ (gồm: 1.901 vụ khiếu nại, 980 vụ tố cáo), đạt tỷ lệ 85,7%. Nhìn chung, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Đánh giá của UBND TP. Hà Nội cho thấy, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các đơn vị thuộc Thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND Thành phố luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba tuần thứ 3 hằng tháng tại 2 trụ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC, đồng thời lãnh đạo UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc; yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp.

UBND Thành phố đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, triển khai đồng bộ tại cấp Thành phố, Thanh tra Thành phố và các quận, huyện, sơ ngành,... tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng trong công tác tiếp công dân.

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tăng cường tiếp và đối thoại với công dân nhất là vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, không để phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự; nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Việc giải quyết KNTC được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng,... bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên toàn Thành phố.

Tuy nhiên, trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, một số đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn chưa quyết liệt chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi phát sinh, ngay tại cơ sở. Một số vụ việc KNTC giai quyết còn chậm, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp có thẩm quyền trong quá trình giải quyết dẫn đến việc người dân tiếp tục gửi đơn KNTC vượt cấp.

Vì vậy, năm 2023, Thành phố đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, chỉ đạo xác minh khách quan, đúng pháp luật, làm rõ nguyên nhân phát sinh, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Hà Nội đặt mục tiêu tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như: Đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, trật tự xây dựng... Hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; tăng cường đối thoại với công dân nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, vượt cấp. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gia Huy

Top