Tăng cường tuyên truyền, cổ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/03/2020 7:17 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch về tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa

Cụ thể, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới đông đảo quần chúng nhân dân, giúp người dân nhận thức đúng tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Công tác tuyên truyền sẽ tập trung tăng cường các tin, bài tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sáng tác, thiết kế các mẫu market trang trí tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan chia làm 3 đợt trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

Trên hệ thống pano, trang trí 30 cụm pano 2 mặt tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố. Trên hệ thông băng rôn dọc, huy động 5.000 băng rôn dọc trên các tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung kế hoạch của Thành phố và hướng dẫn của Sở VHTT chỉ đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai chi tiết, cụ thể đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ. Triển khai trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: cụm panô, băng rôn dọc, giá cờ, biểu ngữ... theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được Thành phố duyệt.

Đồng thời, tập trung thực hiện tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Minh Hương

Top