Tăng cường tuyên truyền ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

09/02/2023 3:15 PM

(Chinhphu.vn) - Các địa phương, đơn vị TP. Hà Nội cần chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tăng cường tuyên truyền ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ - Ảnh 1.

Người tiêu dùng chọn mua hàng Việt tại siêu thị. Ảnh: VGP/Bích Phương

Đó là nội dung được nêu ra tại Kế hoạch số 79-KH/BTGTU về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành.

Việc tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời quảng bá, khuyến khích, ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật liệu, các yếu tố đầu vào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam… Qua đó, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong thực hiện Cuộc vận động.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị TP. Hà Nội cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Thành phố năm 2023 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Tăng cường tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Trong đó, chú ý tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; cổ vũ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sản phẩm được bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2022 và những năm trước đây.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài phản ánh về tình hình triển khai Cuộc vận động. Chú trọng phát hiện, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Bích Phương

Top