Tập thể UBND TP họp xem xét 11 nội dung quan trọng

23/10/2019 9:25 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng 23/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung trình Kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND Thành phố và nội dung thuộc Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp. Ảnh: Thùy Linh

Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tổ chức tại nước ngoài; Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP. Hà Nội; Nghị quyết về chế độ chính sách cho người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiên ma túy trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC; Nghị quyết về đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nông thôn và làng nghề TP. Hà Nội; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ và tỷ lệ trích chi phí quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn Thành phố; Quyết định quy định đối tượng khách mời cơm theo quy định tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố; Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2020; Quyết định quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thùy Linh

Top