Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công

02/09/2021 8:14 AM

(Chinhphu.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Ảnh minh họa

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố; đồng thời, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững theo tinh thần tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K vaccine” và tăng cường ứng dụng công nghệ. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, tấn công là chủ động, đột phá. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không được hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND Thành phố trong việc tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố trong việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên thị trường trong nước.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nguyên Phương

Top