Thành lập 05 tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

05/03/2019 9:00 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập 05 tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập 05 (năm) Tổ công tác liên ngành do lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế Công an Thành phố làm Trưởng đoàn để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở chăn nuôi giết mổ kinh doanh, sơ chế, chế biến lợn và sản phẩm từ lợn; hoạt động các chốt, trạm kiểm dịch động vật ra vào Thành phố; công tác tham mưu của đội ngũ thú y trên địa bàn các quận, huyện, thị xã là đối tượng kiểm tra

Cụ thể, kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Thanh phố và biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn được phân công kiểm tra.    

Nguyên Phương

Top