Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2022

28/01/2022 6:32 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2022. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2022.

Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2022  - Ảnh 1.

Thời hạn kiểm tra công vụ từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2022

Đoàn kiểm tra công vụ do Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực. Các Phó trưởng đoàn còn lại và các thành viên đoàn thuộc các sở, ngành, cơ quan Thành phố: Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra công vụ có nhiệm vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra công vụ nêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 6/1/2022, của UBND thành phố về kiểm tra công vụ năm 2022 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Minh Hương

Top