Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động nạo vét luồng đường thủy

03/06/2016 4:11 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động nạo vét luồng đường thủy trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoạt động các đơn vị thực hiện Dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa trên các sông thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra, xác định cơ sở pháp lý của Dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa đã được UBND TP đăng ký; Trường hợp phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép, nạo vét luồng không đúng quy định, Tổ công tác thông báo ngay cho Công an cấp huyện phối hợp với Công an Thành phố, Thanh tra giao thông đường thủy kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ hoạt động kiểm tra của Tổ công tác. Các thành viên của các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện chức năng của ngành, địa phương quản lý.

UBND cấp huyện nơi Tổ công tác tiến hành kiểm tra có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện theo đề nghị của Tổ công tác.

Trường hợp cần hỗ trợ tầu, xuồng, phương tiện kiểm tra trên sông, Tổ công tác đề nghị Công an Thành phố hỗ trợ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tổ công tác tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động nạo vét luồng đường thủy, qua đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động nạo vét luồng theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng; ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP làm Tổ phó; ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Tổ phó.

Phương Nguyên

Top