Thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến"

26/07/2023 6:08 PM

(Chinhphu.vn) - Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" bắt đầu từ ngày 1/8/2023 và kết thúc vào 24h ngày 1/9/2023. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" - Ảnh 1.

Cuộc thi đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia. Ảnh: VGP

Theo UBND TP. Hà Nội, Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Để việc triển khai cuộc thi được thành công, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự thi, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; UBND quận, huyện, thị xã: Căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi, tổ chức phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa cuộc thi, thể lệ, cách thức tham gia dự thi, bộ câu hỏi thi, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi thi... (đã được đăng tải trên website cuộc thi tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-... và được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố (https://pbgdpI.hanoi.gov.vn) và Cổng giao tiếp điện tử thành phố (https://hanoi.gov.vn) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia dự thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng.

Bên cạnh đó, kết hợp triển khai cuộc thi với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ trong năm 2023 nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử.

Tối thiểu 20% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Đề án 06; 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Minh Anh

Top