Thu hút vốn FDI và nhiều nguồn vốn ngoài nhà nước cho phát triển

29/09/2022 10:53 AM

(Chinhphu.vn) - Quý III/2022, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Cùng với các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố cũng đã thu hút nhiều dự án FDI, tăng thêm nhiều nguồn vốn ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển.

Thu hút FDI và nhiều nguồn vốn ngoài nhà nước cho phát triển - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn thành phố thu hút 1.019 triệu USD vốn FDI. Ảnh: VGP/Minh Anh

Theo Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 9, thành phố Hà Nội thu hút 169,4 triệu USD, trong đó, có 20 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 10,1 triệu USD; có 12 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 140,3 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 15 lượt, đạt 19 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn thành phố thu hút 1.019 triệu USD vốn FDI, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đăng ký cấp mới 262 dự án với số vốn đạt 183 triệu USD (tăng 6,5% số dự án và tăng 12,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021); có 141 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 336 triệu USD (tăng 51,6% số dự án và giảm 31,8% số vốn đăng ký); nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 286 lượt với số vốn đạt 500 triệu USD, tăng 83,8%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố quý III ước tính đạt 123,5 nghìn tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước đạt 37 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư và tăng 35,4%; vốn ngoài nhà nước đạt 79,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 64% và tăng 56,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 6% và tăng 27,3%.

Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý III ước tính đạt 76,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,8% tổng vốn đầu tư và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2021; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất đạt 32 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,9% và tăng 47,6%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,9% và tăng 62,6%; bổ sung vốn lưu động đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1% và tăng 40,3%; vốn đầu tư khác đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% và tăng 35,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 304,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 95,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,5%, tăng 16,9%; vốn ngoài nhà nước đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,9%, tăng 25,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,6%, tăng 15,3%.

Minh Anh

Top