Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/11/2023 12:39 PM

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, TP. Hà Nội đã tập trung xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số… nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Internet

Theo Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành vào cuối năm 2022 đặt ra mục tiêu xây dựng Thủ đô thông minh đến năm 2025 và xa hơn đến năm 2030. Theo Nghị quyết, năm 2023 được xác định là năm quan trọng để khởi đầu và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Mục tiêu chính là bảo các dự án liên quan được triển khai thành công vào năm 2025.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội Đặng Thị Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập vào nền kinh tế số và thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0, việc tiếp cận các thành tựu mới trong sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy công nghiệp hóa, mở rộng thị trường và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp gồm: Chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động lĩnh vực sản xuất, chế biến; Chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động lĩnh vực sản xuất, chế biến;

Đồng thời, tư vấn hỗ trợ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục hành chính khác thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội; triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động này là phấn đấu để đến năm 2025, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội có nhận thức tốt hơn về chuyển đổi số, thúc đẩy sự xuất hiện của 90.000 doanh nghiệp mới nhận được hỗ trợ chuyển đổi số, và 100% doanh nghiệp tại thành phố sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử.

Đối tượng mà thành phố Hà Nội ưu tiên hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ đăng ký trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học có công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Xây dựng các ấn phẩm điện tử, cẩm nang điện tử, chuyên trang youtube về kiến thức, kỹ năng, công nghệ, tư vấn chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế số như tài chính-ngân hàng, thương mại, nông nghiệp; sản xuất công nghiệp; du lịch; logistics; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển nhân lực, năng lượng.

Năm 2024, khảo sát hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Điều chỉnh Kế hoạch phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả hơn. Nâng cấp các phần mềm, hệ thống thu thập dữ liệu liên quan đến Kế hoạch để bắt kịp xu hướng phát triển, đổi mới công nghệ qua hàng năm. Xây dựng, chỉnh sửa tài liệu, cẩm nang, ấn phẩm... liên quan đến chuyển đổi số.

Đến năm 2025, Thành phố hỗ trợ xây dựng, hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số để hỗ trợ toàn diện, sâu rộng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số…

Thành phố nâng cấp, xây dựng, tích hợp, vận hành kênh thông tin chuyển đổi số tại Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tại địa chỉ http://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn.

Có thể thấy, thành phố Hà Nội đang nỗ lực để thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng Thủ đô thông minh trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình về hình dạng số hóa. Các nỗ lực này nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức và tận dụng cơ hội trong nền kinh tế số, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng số hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp là một phần quan trọng của cuộc hành trình chuyển đổi này.

Diệu Anh

Top