Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ trong năm 2023

20/12/2022 3:46 PM

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm rõ được ưu điểm để tiếp tục phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để đề ra giải pháp tập trung khắc phục; đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định.

Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ trong năm 2023 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Nhiều việc mới, việc khó đã được thực hiện có kết quả

Sáng 20/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Tại hội nghị, các ý kiến của đại biểu đều nhận định, điểm nổi bật nhất trong năm qua là Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, lựa chọn vấn đề đúng, trúng, khi lãnh đạo, chỉ đạo thì sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Nhờ đó, nhiều việc mới, việc khó đã được thực hiện có kết quả; nhiều chủ trương lớn có ý nghĩa lâu dài đã được thông qua với sự đồng thuận rất cao.

Đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình cho thấy, công tác xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ thành phố đã kết nạp trên 10.100 đảng viên (đạt 108,7% kế hoạch); thành lập 99 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 145,6% kế hoạch); củng cố 28/39 tổ chức cơ sở Đảng...

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII  đã giao 11 cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện chương trình. Đến nay, có 29/34 nội dung hoàn thành; còn lại 5 nội dung đang được các cơ quan thực hiện.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 1.580 tổ chức Đảng, gần 600 đảng viên; giám sát đối với trên 900 tổ chức Đảng, trên 570 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát đối với 35 tổ chức Đảng và 42 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 145 tổ chức Đảng và trên 330 đảng viên, kết luận 65 tổ chức Đảng và 196 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng và 153 đảng viên.

Công tác tư tưởng tuyên giáo, dân vận, nội chính đều có bước chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thường xuyên tổ chức giao ban, quyết liệt chỉ đạo; đưa hàng chục vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo...

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền. Thành phố đã ban hành Đề án mô hình bộ phận “một cửa” hiện đại và đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thống nhất toàn thành phố; bãi bỏ 575 thủ tục hành chính; phân cấp, ủy quyền đối với hơn 700 thủ tục hành chính…

Thành ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội hoàn thành Đề tài khoa học về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, tham mưu ban hành các văn bản nhằm đổi mới công tác đảng viên theo hướng thực chất, hiệu quả; ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên, đánh giá cán bộ hằng tháng...

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng điểm 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá, điểm nổi bật là Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết, cấp bách làm trọng tâm, trọng điểm để tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo; nhờ đó không chỉ tạo chuyển biến mà còn lan tỏa cách làm tới tận cơ sở. Thực hiện chương trình, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, áp dụng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm quý cho những năm tới, nhất là bài học về huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm và sự gương mẫu người đứng đầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Cán sự đảng, các ban Đảng Thành ủy tham mưu ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra...

Các cấp ủy tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực chất, làm rõ được ưu điểm để tiếp tục phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để đề ra giải pháp tập trung khắc phục; đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng điểm như: Trình Luật Thủ đô (sửa đổi), giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đúng tiến độ; hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xử lý các dự án chậm tiến độ; thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường quản lý tài sản công.

Đặc biệt, tập trung xây dựng và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành, trước hết tập trung vào 4 sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Xây dựng.

Gia Huy


Top