Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

11/06/2022 11:28 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy  - Ảnh 1.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa của Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần giảm cung, giảm cầu và tác hại của ma túy.

UBND Thành phố giao các cơ quan chức năng thành phố, phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 180 vụ phạm tội về ma túy (trong đó số vụ mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ từ 40% trở lên); tập trung giải quyết, loại 5 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; chủ động rà soát, phát hiện, đưa điểm phức tạp về ma túy vào quản lý để tập trung biện pháp đấu tranh giải quyết, giữ ổn định địa bàn.

Đồng thời, thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 50 người nghiện ma túy.

DA

Top