Tiến tới áp dụng chung giao dịch điện tử các khoản chi qua KBNN Hà Nội

13/12/2018 9:02 AM

(Chinhphu.vn)-Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, trong năm 2019, Hà Nội tiếp tục thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về thanh toán không cần tiền mặt, giảm đến 90% giá trị tiền mặt lưu thông.

Trong năm 2018, KBNN Hà Nội đã mở rộng triển khai Dịch vụ công mức độ 3, áp dụng cho việc giao dịch một cửa, mở tài khoản, giao nhận hồ sơ, trả kết quả và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua mạng Internet. 

Năm 2019, KBNN sẽ đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục đăng ký phối hợp với KBNN Hà Nội và các KBNN quận, huyện, Sở Thông tin -Truyền thông để được cấp chứng thư số,thực hiện giao dịch qua dịch vụ công, đồng thời hạn chế chi tiền mặt, thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về thanh toán không cần tiền mặt (giảm đến 90% giá trị tiền mặt lưu thông) giảm chi phí vận chuyển, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn và giảm lượng hồ sơ giấy tờ lưu trữ.

Về việc sử dụng thẻ chi tiêu công, đến nay KBNN đã thực hiện thí điểm thành công thẻ chi tiêu công áp dụng cho toàn bộ các khoản chi NSNN (trừ các khoản chi đầu trư XDCB, mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc, các khoản chi khác phải qua đấu thầu, rút tiền mặt), với mục đích tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình chi tiêu, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý chi tiêu công; đồng thời giúp đơn vị sử dụng NSNN có thêm lựa chọn trong việc thanh toán các khoản chi NSNN; tiết kiệm các chi phí xã hội, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 

Trong năm 2019, KBNN Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tới các đơn vị khác trên địa bàn thành phố và đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Minh Anh

Top