Tiếp tục cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

03/07/2020 10:34 AM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả Tháng hành động với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thông qua đó khẳng định vị trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội với người cao tuổi…

Biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định; phối hợp với các cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động; vận động nguồn xã hội hóa giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc chính sách cải thiện đời sống.

Cùng với việc tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở, UBND thành phố cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020; kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020. Qua đó, nắm bắt việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chế độ chính sách đối với người cao tuổi ở các cấp; kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Minh Hương

Top