Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

26/02/2019 2:11 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, trong 02 tháng đầu năm, Sở đã trình UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án vốn ngoài ngân sách, tổng vốn đầu tư 5,32 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 11 dự án, trong đó 9 dự án tăng vốn 2,32 nghìn tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, Sở KH&ĐT Hà Nội cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.240 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 26,5 nghìn tỷ đồng (tương đương về số lượng doanh nghiệp và giảm 14% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), thực hiện thủ tục giải thể cho 363 doanh nghiệp (tăng 41% so với cùng kỳ), có 2.882 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 34% so với cùng kỳ).

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lũy kế đến nay đạt 257.549 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 1.946 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng, giải quyết đúng thời hạn.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng trong tiếp cận đất đai và triển khai dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai. Tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty.

Năm 2019, thành phố Hà Nội đã có chủ trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng quy mô vốn đầu tư xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư công), gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Minh Anh

Top