Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị hành chính công

17/04/2019 4:14 PM

(Chinhphu.vn) - Nhằm nâng cao năng lực quản trị hành chính công, thời gian qua, Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC), tiết giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

* Cải thiện nhiều lĩnh vực để nâng cao chỉ số PAPI

* Quyết tâm nâng cao chỉ số PAPI

Giám sát CCHC góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân. Ảnh minh họa

Để phấn đấu đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm trung bình của các tỉnh, TP, năm vừa qua, Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn.

Ngay từ đầu năm 2018, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 69 nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của TP Hà Nội năm 2018. Các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc cùng những giải pháp phù hợp thực tiễn; gắn với thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Trong đó, tập trung nâng cao 6 chỉ số nội dung của PAPI gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Theo đánh giá của UBND TP sau một năm triển khai đã cho thấy hiệu quả rõ nét.

Hiện, thành phố Hà Nội đã triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung, cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn. Ðến cuối năm 2018, thành phố hoàn thành chỉ tiêu 55% số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; trong đó có 916 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 139 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ðáng chú ý, để tăng cường kiểm soát trong khu vực công, phòng ngừa tham nhũng, thành phố đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch nhiều nội dung. Chỉ tính riêng năm 2018, Hà Nội đã tổ chức 313 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hơn 41 nghìn lượt người tham gia. Ðoàn kiểm tra công vụ của thành phố đã kiểm tra 737 cơ quan, tổ chức về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 646 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức thanh tra tập trung vào các lĩnh vực "nóng" như quản lý quy hoạch đất đai, tài sản công... Qua đó đã kiến nghị thu hồi hơn 178 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm 3,3 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm. Các cơ quan hành chính của thành phố cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể và 55 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra bốn vụ. Hà Nội cũng đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của 1.087 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng. Việc bình xét, công nhận đối tượng hộ nghèo, chi tiêu tại cấp xã, phường đã  được người dân ghi nhận có sự công khai, minh bạch hơn.

Với sự cố gắng và nỗ lực, theo kết quả xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2018 vừa được công bố ngày 2-4 vừa qua, tổng số điểm chỉ số PAPI của Hà Nội đạt 42,32 điểm, tăng 7,69 điểm so với năm 2017 (năm 2017 đạt 34,63 điểm).

Trong năm 2019, để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, Hà Nội tiếp tục xác định 6 nội dung chính tương ứng với 6 tiêu chí đánh giá của Chỉ số PAPI; gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Trong đó, thực hiện đúng, đủ các nội dung công khai; phát huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, được quyết định.

Bích Phương

Top