Tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

15/03/2023 4:29 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn - Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: VGP

Theo đó, toàn Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, triển khai thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Để xử lý nghiêm trường hợp uống rượu, bia và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố. Việc này cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, bảo đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thành phố cũng chú trọng, đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đối với người lạm dụng rượu, bia, cần chủ động tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi để điều trị cai nghiện tại cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

Đáng chú ý, UBND Thành phố giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia. Kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định đối với các trường hợp uống rượu, bia và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách theo phân cấp hiện hành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND cấp xã trong việc tổ chức triển khai thi hành luật; tổ chức tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, bia trong thanh, thiếu niên; tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia thủ công tại địa phương...

Minh Anh

Top