Tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

26/10/2022 2:22 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thành phố đến 31/10/2022 ước đạt 2.876.250 tỷ đồng, tăng 11,24% so với 31/12/2021.

Tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng - Ảnh 1.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 14,33%, dư nợ trung và dài hạn tăng 9,29%; dư nợ VND tăng 12,32%, dư nợ ngoại tệ tăng 1,48% so với 31/12/2021.  

Cụ thể dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội đến 31/10/2022 dự kiến như sau: Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 240.317 tỷ đồng, chiếm 9,03%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 507.746 tỷ đồng, chiếm 19,08%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 137.560 tỷ đồng, chiếm 5,17%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 63.325 tỷ đồng, chiếm 2,38%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 9.951 tỷ đồng, chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội đạt 12.851 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 550.398 tỷ đồng.

Dự kiến đến 31/10/2022, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn Thành phố chiếm 1,89% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các TCTD tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Đáng chú ý, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Về nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Hà Nội 10 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đến 31/10/2022 ước đạt 4.584.883 tỷ đồng, tăng 7,85% so với 31/12/2021. Trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 8,18%, tiền gửi thanh toán tăng 8,04% so với 31/12/2021.

Những tháng cuối năm 2022, NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, NHNN; kiểm soát rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn vốn vay. Triển khai khẩn trương, nghiệm túc, trách nhiệm chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 và Thông tư 03.  

Minh Anh

Top