Tiếp tục thực hiện công tác hạ ngầm các tuyến phố

19/05/2020 3:19 PM

(Chinhphu.vn) - Trong 5 tháng đầu năm Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng hạ tầng, cắt bổ dây cũ, cột cũ điện lực, dây thông tin, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã hoàn thành hạ tầng 15 tuyến (gồm 10 tuyến địa bàn quận Hai Bà Trưng và 05 tuyến trên địa bàn quận Cầu Giấy; cắt dây cũ, cột cũ tại 19 tuyến phố; đang thi công 04 tuyến quận Ba Đình và điều chỉnh các công việc có liên quan lĩnh vực hạ ngầm phù hợp với công tác chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã tổng hợp danh mục 129 tuyến phố dự kiến hạ ngầm (đợt 6-năm 2020) do các quận đề xuất và gửi các doanh nghiệp xã hội hóa hạ ngầm đăng ký thực hiện và sẽ trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý II/2020.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp hạ ngầm sẽ phải đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành nốt các tuyến hạ ngầm đợt 4 đã được UBND Thành phố phê duyệt; triển khai thực hiện các tuyến phố hạ ngầm đợt 5 theo danh mục được UBND Thành phố phê duyệt.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thi công hạ ngầm, cắt dây hạ cột các tuyến đã xong hạ tầng; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các Sở, ngành đơn vị liên quan trình UBND Thành phố danh mục các tuyến hạ ngầm đợt 6 (năm 2020).

Minh Anh

Top