Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao

06/09/2017 3:50 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1039/TB-UBND thông báo kết luận của UBND Thành phố tại hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 và các tháng cuối năm 2017.

Những tháng cuối năm, Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao, trong đó tập trung một số nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt các nội dung, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố; thực hiện kết luận của chủ tọa phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố để phục vụ Phiên trả lời chất vấn giữa Kỳ họp của HĐND Thành phố.

Duy trì thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”; triển khai hiệu quả kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tiếp tục hoàn thành các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 theo mục tiêu kế hoạch năm 2017. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra Thành phố và của các Sở ngành, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; chủ động cung cấp đầy đủ tài liệu cho các Đoàn Thanh tra, cơ quan Kiểm toán khi có yêu cầu.

Rà soát quy trình, quy chế làm việc của đơn vị, điều chỉnh để phù hợp, bảo đảm thuận lợi nhất cho việc ứng dụng CNTT theo hệ thống của Thành phố. Các đơn vị rà soát chế độ thống kê, báo cáo để điều chỉnh cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo mới theo quy chế của Thành ủy.

Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiên độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án đầu tư lớn có khả năng cấp phép trong năm 2017. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khả thi.

Minh Hương

Top