Trao giải báo chí về xây dựng đảng và văn hóa người Hà Nội vào ngày 17/12

11/12/2018 3:39 PM

(Chinhphu.vn) - Lễ trao thưởng 2 giải báo chí: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I và phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I sẽ được tổ chức vào sáng 17/12 tại Bảo tàng Hà Nội.

Ông Tô Quang Phán, Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội thông tin về 2 giải báo chí-Ảnh: Hòa An

Chiều 11/12, ông Tô Quang Phán, Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Phó trưởng ban tổ chức 2 giải báo chí Thành phố cho biết, sau 5 tháng phát động, 2 giải báo chí của Thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Các tác phẩm được gửi tham dự 2 giải báo đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề và đa số các tác phẩm đều có sự đầu tư về nội dung, đặc biệt là các tác phẩm ở nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Cùng với sự tham gia của các cơ quan báo chí Hà Nội, 2 giải báo chí đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tham dự Giải. Đây là tiền đề quan trọng để 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội được thực hiện tốt hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chí (gồm 12 cơ quan báo chí Hà Nội và 15 cơ quan báo chí Trung ương). Trong đó có 164 tác phẩm báo in, báo điện tử; 30 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Ban Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí (gồm 12 cơ quan báo chí Hà Nội và 10 cơ quan báo chí Trung ương). Trong đó có 215 tác phẩm báo in, báo điện tử; 48 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Trong vòng 10 ngày, 2 Hội đồng Sơ khảo của 2 giải báo chí đã hoàn thành việc chấm tác phẩm vòng sơ khảo. Trong đó, Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 giới thiệu được 73 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo, trong đó có 60 tác phẩm báo in, báo điện tử và 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 giới thiệu được 80 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo, trong đó có 68 tác phẩm báo in, báo điện tử và 12 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sau khi có kết quả chấm vòng sơ khảo, với tinh thần khách quan, công tâm, ngày 7/12, Hội đồng Chung khảo 2 giải báo chí Thành phố đã hoàn thành việc chấm điểm và thống nhất bình chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc (có nhiều tác phẩm bảo chí có chất lượng tham dự Giải) và các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải.

Cụ thể, đối với Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018: Có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.

Đối với Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nôi thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018: Có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.

Hòa An

Top