Triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát

09/08/2022 10:18 AM

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến cuối năm Hà Nội sẽ triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, đồng thời duy trì an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện, thị xã.

Triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát - Ảnh 1.

Thời gian qua Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Cụ thể, Hà Nội sẽ đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm, trong đó tiếp tục triển khai duy trì các chuyên đề dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện, thị xã; triển khai duy trì và xây dựng mới 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quận huyện.

Đồng thời kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại 288 xã/phường của 20 quận huyện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tiếp tục hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao ý thức tự quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học tại 20 trường tiểu học/10 quận, huyện; triển khai thí điểm mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể cấp tiểu học tại 05 quận, 05 huyện (215 trường).

Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm như làm các phóng sự thời sự, đưa tin các hoạt động về công tác thanh tra kiểm tra của Ban Chỉ đạo các cấp và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Đồng thời phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các ban ngành trên địa bàn tổ chức tọa đàm, hội nghị tập huấn cho màng lưới hội các cấp, với tổng số 50 cuộc/3.500 lượt tham dự.

Bên cạnh đó, đã tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, người tiêu dùng với 296 lớp/12.829 người tham dự. Hướng dẫn ký cam kết đảm bảo về an toàn thực phẩm 3.960 cơ sở, ngoài ra tuyên truyền qua bản tin (385), ấn phẩm (150), tờ rơi (98.546 tờ).

Trong thời gian tới Chi cục cũng tăng cường, đổi mới công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về an toàn thực phẩm như: Dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện, thị xã; triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quận huyện. Tiếp tục hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao ý thức tự quản lý an toàn thực phẩm Bếp ăn tập thể trường học tại 20 trường tiểu học/10 quận, huyện.

Thiện Tâm

Top