Triển khai 41 dự án đầu tư cho đê điều

18/05/2016 9:28 AM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 41 dự án đê điều với tổng mức đầu tư trên 10.542.095 triệu đồng. Tính đến hết 31/12/2015, kế hoạch vốn bố trí cho các dự án là 3.711.928 triệu đồng.

Tu bổ đê điều để chống sạt lở trong mùa mưa bão - Ảnh internet

Các dự án được đầu tư trên địa bàn thành phố tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý quy hoạch, kế hoạch, quản lý chất lượng công trình, quản lý vốn và chi phí đầu tư. Khi hoàn thành phát huy tốt vai trò trong công tác PCLB, bảo vệ đê điều, ngăn chặn sạt lở bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời kết hợp phát triển giao thông.

Việc phân loại nguồn vốn đầu tư cụ thể: Sử dụng nguồn vốn trung ương đầu tư do Bộ NN&PTNT quản lý có 1 dự án Nạo vét cải tạo sông Đáy. Đến nay, dự án đã triển khai và cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, nạo vét sông từ hạ lưu đập Đáy từ K0 000 đến K8 700 và xây dựng cầu Hiệp Thuận với kinh phí đầu tư 348.623/349.038 triệu đồng.

Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội phần kinh phí tương đương 100% giá trị xây lắp công trình cho 2 dự án (dự án Nâng cấp đê Vân Cốc (K2 030 đến K8 800), huyện Phúc Thọ và dự án Xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống); phần vốn còn lại sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư.

Hai dự án đã khởi công năm 2015 với số vốn bố trí là 95.751/366.470 triệu đồng và hiện nay đang thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch vốn được giao đáp ứng mục tiêu nâng cấp cải tạo công trình đê Vân Cốc theo tiêu chuẩn đê cấp I và gia cố bờ sông khu vực xung yếu Thanh Am, cầu Đuống.

Nguồn vốn đầu tư bằng Trái phiếu Chính phủ là 271.952 triệu đồng bố trí đầu tư xây dựng 2 công trình gia cố nền đê Sen Chiểu và công trình xử lý cấp bách kè hộ chân chống sạt lở bờ sông Đà, sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Còn lại 36 dự án với tổng kinh phí khoảng 9.554.635 triệu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Tuy trong điều kiện ngân sách khó khăn, dự án triển khai trên địa bàn thành phố có khó khăn về công tác GPMB, giá đền bù hỗ trợ thường cao hơn các địa phương khác, nhưng các dự án đã được triển khai và đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng chống lụt bão và bảo đảm an toàn công trình đê điều.

Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo các sở liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, các chủ đầu tư) thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình theo quy định. Đồng thời phối hợp thực hiện với các cơ quan thanh tra, kiểm toán thực hiện thanh kiểm tra các dự án cụ thể: Có 4 dự án đã được cơ quan kiểm toán nhà nước làm việc, 2 dự án đã được Thanh tra Sở kiểm tra.

Huy Thành

Top